Avfall och återvinning

All information kring Odenslunds återvinningscentral, sophämtning, tider för sophämtning, tider för inkörning vid storhelger och avfallshantering finner du på Avfallshantering Östra Skaraborgs webbplats. Länken till Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) webbplats hittar du under Relaterad information här på sidan. Detta beror på att kommunen inte längre själva sköter dessa områden och kan därför inte hålla den informationen uppdaterad..

Sophämtning

Vid frågor om sophämtning och ditt sopkärl, vänligen kontakta AÖS kundtjänst på telefon 0501-75 61 20.

Öppettider för Odenslunds återvinningscentral

Öppettider på Odenslund står på Avfallshanteringen Östra Skaraborgs webbplats som du hittar under Relaterad information.

Hitta till återvinningscentralen

Odenslunds återvinningsstation ligger utmed väg 200 mellan Gullspång och Hova.

Justerade öppettider i samband med coronavirus

På grund av det rådande läget kring coronavirus har öppettiderna på Odenslunds återvinningscentral ändrats. Se hemsidan för Avfall Skaraborg för uppdaterade tider.

Uppehåll i utbildningar kring Grönt kort

AÖS gör nu ett uppehåll i utbildningarna i Grönt kort på grund av det rådande läget kring coronavirus. Inkomna anmälningar kvarstår och kallelse kommer när smittskyddsläget medger.

Besök gärna Avfallshantering Skaraborgs webbsida för att se vilka öppettider som gäller. Öppettiderna kommer att uppdateras kontinuerligt.

Återvinningsstationer i kommunen

För skötsel och hämtning på återvinningsstationer i kommunen ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats kan du hitta var alla återvinningsstationer i kommunen finns placerade. Länken till deras webbplats finns under Relaterad information.

Mariestad kommun har ansvar för tillsynen

Mariestads kommun (Verksamhet miljö och bygg) har tillsynsansvaret för hanteringen av avfall i Gullspång, Mariestad och Töreboda.

Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • Kontrollera att gällande regler följs
  • I de fall regler inte följs utfärda påföljder
  • Pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala renhållningsföreskrifter som gäller i de tre kommunerna
  • Informera medborgarna om vad som gäller för insamling och återvinning av förpackningsmaterial

All övrig information gällande avfallshantering ansvarar Avfall Östra Skaraborg för (se information på sidan Avfall och återvinning i menyn).

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter. I avfallsplanen finns det uppgifter om hur kommunen ska arbeta för att minska avfallets mängd och farlighet. Den ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar. 

Renhållningsordningen finner du på Avfallshantering Östra Skaraborgs webbplats som finns länkad under Relaterad information på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

AÖS kundtjänst
Telefon: 0501-75 61 20
E-post: AÖS Kundtjänst 

Odenslunds återvinningscentral

Adress: Torsvid, Odenslund (utmed väg 200 mellan Hova och Gullspång) Telefon: 0727-47 95 55

All information kring Odenslunds återvinningscentral, sophämtning, tider för sophämtning, tider för inkörning vid storhelger och avfallshantering finner du på Avfallshantering Östra Skaraborgs webbplats. Detta beror på att kommunen inte längre själva sköter dessa områden och kan därför inte hålla den informationen uppdaterad.

Dokument

Avfallstaxa Pdf, 933.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Öppettider Odenslunds återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Återvinningsstationer i kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Renhållningsordning AÖS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.