Ekonomi

Gullspång och Töreboda kommun har ett gemensamt ekonomikontor med placering i kommunhuset i Töreboda.

Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning.
Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

Det finns en gemensam Ekonominämnd som har ansvaret för själva verksamheten. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger dock kvar hos fullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunens intäkter kommer huvudsakligen från skatter och statsbidrag.

Den kommunala skattesatsen för 2022 är 22,49 kronor.

På denna sida kan du även ta del av kommunens årsredovisning samt budget.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anders Bernhall
Ekonomichef
Telefon: 0506-180 15
E-post: Anders Bernhall

Fakturaadress
Gullspångs kommun
FE 205
831 88 Östersund

Alla fakturor ska innehålla en referenskod, bestående av XX samt sex siffror.

Organisationsnummer
212000-1637

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Budget 2021 Pdf, 911.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget och verksamhet 2021 Pdf, 647.7 kB.

Årsredovisning 2021 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning bilaga 2021 Pdf, 1.4 MB.