Kultur

I Gullspångs kommun finns många viktiga kulturaktörer, allt från föreningsliv, näringsliv, studieförbund och privata personer som jobbar för att berika kulturlivet. Dessa tillsammans med kommunens verksamhet värnar om vårt kulturarv och är med och skapar framtidens kultur.

Kulturpriser

Varje år utser Gullspångs kommun mottagare av de årliga kulturpriserna. Allmänheten kan skicka in nomineringar till Kommunledningskontoret i Hova under en bestämd period som kommer att kungöras under nyheter på hemsidan samt i lokalpress. Beslut om tilldelning sker av barn-, utbildning och kulturnämnden. Under dokument här på sidan kan du läsa mer om de olika kategorier av kulturpris som finns.

Bengtsdotterstipendiet

Stipendiet kan sökas av ungdomar bosatta i Gullspångs kommun och delas ut i två ålderskategorier:13-15 år och 16-20 år. Till ansökan bifogas en text i eget valt format och längd.

Sidan senast uppdaterad: