Akut hjälp

112 SOS Alarm

Om du eller någon annan är i en akut situation och behöver omedelbar hjälp är det 112 SOS Alarm, på telefonnummer 112 du ska ringa. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare eller flygräddning.

Polis

Vid akut situation ring telefonnummer 112.
Vid ej akut situation ring telefonnummer 114 114.

113 13 - information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser. 113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, såsom 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

Socialtjänsten barn och unga telefon, dagtid

Om du är i behov av stöd eller råd, göra anmälan eller bara vill komma i kontakt med socialtjänsten så kan du nå oss barnhandläggare på dagtid.
Telefonnumren är till växeln, 0506-36000, alternativt till vår receptionist, 0551-36080. OBS! Under veckorna 28-31 hålls receptionen endast öppen mellan kl 08.00-12.00
Telefontid: Måndag – torsdag klockan 08.00 – 16.30.
Fredag klockan 08.00 – 16.00.
Övriga tider på dygnet hänvisar vi till Socialjouren.

Socialjour

Telefonnummer: 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Telefontid: Måndag-torsdag, söndag klockan 17-23 och fredag-lördag kl. 17-02.
Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

1177 Sjukvårdsupplysningen

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor när det inte är akut, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsupplysningen är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS vuxentelefon - om barn, 0771-505050

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som bör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor och du kan även vara anonym.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Vid psykisk kris eller annan svår livssituation kan du vända dig till nationella hjälplinjen, för att få rådgivning och stöd.

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism 020-100 200

Telefonen bemannas vardagar 9.00-15.00. Onsdagar är det kvällsöppet till klockan 19.00. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Syftet med stödtelefonen är främst att stödja anhöriga till individer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer.

Räddningstjänst

Om akut, telefon: 112
Om ej akut, telefon: 0500-42 40 00

Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan
Telefontid 07.30-16.30
Telefon: 0500-41 86 68

Kvinnojouren
Telefontid 21.00-06.00,
Telefon: 0200-11 33 33

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Norra Skaraborg
Telefon: 0501-100 42

Sidan senast uppdaterad: