Psykisk funktionsnedsättning

Vad kan man få hjälp med?

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har genom den kommunala socialtjänsten möjlighet att få hjälp med:

  • Boendestöd - ett individuellt anpassat stöd.
  • Sysselsättning/dagverksamhet  - anpassade arbetsuppgifter eller sysselsättning under handledning
  • Kontaktperson - ett stöd från en person i frågor du behöver hjälp med

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar socialsekreterare på socialkontoret, som hjälper dig att göra en ansökan. Det är socialsekreteraren som utreder dina behov och som informerar om de olika insatser som finns. Du kan alltid vända dig till socialtjänstens reception för att få hjälp med att prata med rätt person. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Synpunkter på verksamheten

Om du har klagomål eller synpunkter på verksamheten kan du läsa mera om detta under rubriken Synpunkter förslag och klagomål.

Hur överklagar jag ett beslut?

Tillsammans med det skriftliga beslutet som du får hemskickat medföljer det information om hur du överklagar ett beslut. Vi är skyldiga att hjälpa dig med överklagan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Kontakt

Jennie Lans
Enhetschef 
Telefon: 0551-362 17
E-post: Jennie Lans

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid: 08.00-14.00

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Dokument

Taxor och avgifter IFO/LSS