Vigsel, begravning och dödsboanmälan

Vigsel

Äktenskap ingås antingen genom en vigsel i ett trossamfund, exempelvis i Svenska kyrkan, i en annan kyrka eller samfund, eller genom en borgerlig vigsel av särskild vigselförrättare.

Vigselceremonin vid borgerlig vigsel är oftast kort men kan utformas utifrån era önskemål. För att vigseln ska vara giltig behöver två vittnen vara närvarande och de ska ha fyllt 18 år. Du hittar kontaktuppgifterna till vigselförrättarna i Gullspångs kommun under Relaterad information här på sidan.

Innan bokning av borgerlig vigsel
1. Hindersprövning , det vill säga att det inte finns några juridisk hinder för vigsel ska vara klart vid bokningstillfället. Ansökan görs hos Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.
Observera att intyget är giltigt i 4 månader. Sedan måste man ansöka om ett nytt.

2. Anmälan om makars efternamn ska också göras. Blankett för detta i pdf-format finns på Skatteverkets webbplats eller fås via telefon: 020-567 000

3. För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns mera information.

Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform som krävs i hemlandet. (Vissa länder godkänner endast en viss vigselform för sina medborgare.) För mera information kontakta aktuellt hemlands ambassad.

Begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är fortfarande Svenska kyrkan även efter kyrkans skiljande från staten och kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremoni som kan vara i ett kapell eller i en offentliga samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerliga begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, utan det finns möjligheter att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Dödsboanmälan

När en anhörig avlider förändras ofta tillvaron och det kan vara en svår tid i livet.

De praktiska och juridiska frågorna som uppstår kan du få god hjälp med genom en auktoriserad begravningsbyrå.

Inom tre månader från dödsdagen görs som regel en bouppteckning för att fastställa vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Om det finns en fastighet eller om den döde haft stora skulder måste alltid en bouppteckning göras. Formulär för detta skickas ut från skatteverket och en begravningsbyrå kan erbjuda tjänsten att utföra bouppteckningen.

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen kan du istället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Du ringer då kommunens handläggare som gör denna dödsboanmälan. dödsboanmälan är till skillnad från bouppteckning kostnadsfritt.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till socialkontoret se Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Vigselförrättare

Eva Thimfors
Telefon: 079-354 92 59
E-post: Eva Thimfors

Mikael Fransson
Telefon 076-3165947
E-post: Mikael Fransson 

Dödsboanmälan

Vuxengruppen IFO
Socialsekreterare
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00-16.00

Länkar

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Information dödsbo Word, 260.9 kB.