Värdegrund och värdeord

För kommunens medarbetare och förtroendevalda finns en värdegrund med tre värdeord. Värdegrunden och värdeorden ska genomsyra kommunens verksamhet och förklarar vad koncernen Gullspångs kommun står för och hur vi bör agera i det dagliga arbetet.

Värdegrund

"Gemensamt skapar vi guldkant för alla som bor, verkar och besöker Gullspångs kommun!"

Värdeord

Våra värdeord är: ”de tre G:na”; Gemenskap, Glädje och Garantier.

Gemenskap

Det betyder bland annat:

  • Vi är medskapande och bygger gemensamt bilden av kommunen.
  • Vi ser samverkan och mångfald som en tillgång.
  • Vi tar vara på kompetens och gör varandra bättre.

Glädje

Det betyder bland annat:

  • Vi är stolta över vår arbetsplats och vår kommun.
  • Vi har modet att utvecklas och ligga i framkant.
  • Vi använder styrkan i att vara den lilla kommunen.

Garantier

Det betyder bland annat:

  • Vi får alla att känna sig välkomna, trygga och hemma.
  • Vi tar ansvar för det vi lovat.
  • Vi arbetar för att skapa det bästa för de vi är till för.

Publicerad: 29 april 2024 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Kommunkansliinfo@gullspang.se