Felanmälan

Om du lagt märke till en felaktighet som rör kommunens verksamhet kan du lämna in en felanmälan genom att fylla i formuläret på sidan. Din felanmälan skickas till de inom kommunen som ansvarar för det område felanmälan berör.

Du får en bekräftelse på att din felanmälan registrerats. Observera att du måste ange e-postadress eller mobilnummer för att få en bekräftelse. Du kommer sedan få besked när ditt ärende har tagits om hand.

Din inskickade felanmälan blir allmän handling

När ditt ärende kommer till kommunen blir det, tillsammans med dina kontaktuppgifter, allmän handling. Det kan alltså bli offentligt om någon begär ut det. Du kan välja att vara anonym men då kan vi inte nå dig med återkoppling.

App för synpunkter, förslag och felanmälan

Du vet väl om att du även kan ladda ner vår app "Synpunkter och fel Gullspång" till din mobil? Därifrån kan du enkelt skicka in ärenden.

Kontakt utanför kontorstid

Utanför kontorstid kan du ringa medborgarkontorets telefonnummer.

Riskträd på kommunal mark

Gullspångs kommun är restriktiva när det gäller fällning av träd. Träd som bedöms värdefulla som parkträd, viktiga för naturupplevelsen eller för den biologiska mångfalden tas generellt inte ner. Endast så kallade riskträd tas ned, anmäl träd i vår självserviceportal.

Trafikverkets vägar

Trafikverket ansvarar för flertalet vägar. För vägar som är Trafikverkets ansvar går det bra att lämna synpunkter till Trafikverket via deras hemsida.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Akut felanmälan vatten, avlopp, gator inklusive snöröjning, park och hamnMedborgarkontoret, dygnet runt0501-75 61 00
Telefon måndag–fredag 07.30–16.30. Vid allvarliga fel övrig tid: 0501-637 70VänerEnergi AB0501-637 000501-637 70info@vanerenergi.se