Kommunala fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolelever i åldern 6–13 år.

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten regleras i skollagen, läroplanen för grundskolan, allmänna råd för fritidshem och FN:s barnkonvention.

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (fritids). Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Fritidshem i Gullspångs kommun

I Gullspång kommun finns det 3 fritidshem som bedrivs av kommunen:

  • Gullstensskolan har fritids för barn i årskurs F–6.
  • Regnbågsskolan har fritids för barn i årskurs F–6.
  • I Otterbäcken på Gallernäset finns fritidshem för barn i årskurs F–6.

Stängningsdagar för fritidshem

Schemaläggning

Du schemalägger barnets tider på fridshem på Edlevo.

Force majeure

Ibland inträffar händelser som vi inte kan förutse. Detta kallas force majeure. Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom gäller force majeure.

De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till ersättning/skadestånd från kommunen. Detta gäller även i andra fall av force majeure.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt verksamheten

Gullstensskolans fritidshem0551-361 54
Otterbäckens fritidshem0551-361 80
Regnbågsskolans fritidshem0551-361 68

Kontakt

Rektor Regnbågsskolan F–6Per Hallén0551-361 81per.hallen@gullspang.se
Rektor Gullstensskolan F–6Johan Persson0551-360 04johan.persson@gullspang.se