På den här sidan kan du läsa mer om utstakning, grovutstakning och finutstakning.

Utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. En felaktigt placerad byggnad i plan eller höjd kan medföra anspråk på skadestånd från berörda grannar och stora kostnader för att rätta till fel i efterhand. Behovet av utstakning meddelas vid beslut om bygglov och vid tekniskt samråd ska byggherren redogöra för vem som ska utföra utstakningen.

Kommunens mät- och geodataverksamhet utför utstakning av byggnader efter beställning. För att vi ska ha möjlighet att förbereda, beräkna och planera in arbetet behöver vi din beställning i god tid, helst 10 dagar före önskad åtgärd.

Kostnad för utstakning är reglerad i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa. Kostnaden varierar beroende på storlek, antal hörn med mera.

Utstakning sommaren 2024

Under veckorna 29, 30 och 31 utförs inga mätningar då mätkontoret har semesterstängt.

Grovutstakning

Grovutstakning sker vanligtvis innan markarbeten påbörjas och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras med stakkäpp.

Finutstakning

Finutstakning sker vanligtvis efter schaktning och innebär att byggnadens blivande fasad markeras med hjälp av spik och tråd. För att finutstakning ska kunna utföras behöver profilstolpar finnas uppsatta och dessa måste ha mycket god stabilitet, vi rekommenderar 45x95 som stolpe och 22x95 som profilbräda.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 04 juli 2024

Kontakt

GIS-ingenjörAlice Thorén0501-75 61 37alice.thoren@mariestad.se
MätningsingenjörMikael Frigren070-32 00 317mikael.frigren@mariestad.se
MätningsingenjörTommi Djukin0501-75 61 41tommi.djukin@mariestad.se