Lantmäteri

Lantmäteriet är den statliga myndigheten som ansvarar för fastighetsbildning samt förvaltar fastighetsregistret och lägenhetsregistret i kommunen.

Fastighetsbildning

Ska du ansöka eller har frågor om fastighetsbildning? Information om fastighetsbildning och kontaktuppgifter finns på lantmäteriets webbplats.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är det nationella registret över hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Registret innehåller information om adresser, byggnader, taxering med mera. Kommunen har tillgång till fastighetsregistret och kan svara på enklare frågor. Du som privatperson eller företagare kan även hämta hem information från fastighetsregistret via lantmäteriets tjänster.

Adresser

Belägenhetsadresser är en del av fastighetsregistret och det är kommunen som ansvarar och ajourhåller alla adresser i kommunen. Vill du registrera en ny adress kan du anmäla det genom att använda vår självserviceportal.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är framtaget av lantmäteriet för att Statistiska centralbyrån ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Alla ägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla information till registret.

Är du hyresgäst med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.

Är du fastighetsägare med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta kommunen.

Fastighetsägare som ska anmäla lägenhetsnummer kan använda vår självserviceportal.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 04 juli 2024

Kontakt

GIS-ingenjörAlice Thorén0501-75 61 37alice.thoren@mariestad.se
GIS-ingenjörIda Karlsson0501-75 61 35karta@mariestad.se