Information om nybyggnadskarta, tomtkarta och utdrag från baskartan.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad kan du behöva en nybyggnadskarta i din bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som avgör om du behöver en nybyggnadskarta eller inte. Om du är osäker på vilket underlag du behöver för din ansökan, kontakta byggavdelningen. Nybyggnadskartan utgör underlag till situationsplanen som redovisar byggnaders läge.

Du ansöker om nybyggnadskarta när detaljplan och fastighetsbestämning fått laga kraft. Nybyggnadskartan redovisar aktuell information vid tidpunkten när den upprättas, det är därför viktigt att nybyggnadskartan upprättas i samband med bygglovsansökan.

Nybyggnadskartans innehåll

  • Fastighetsgränser.
  • Inmätta markhöjder på fastigheten och gatan utanför fastigheten.
  • Data från kommunens baskarta.
  • Planbestämmelser.
  • Anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Beställning, leverans och kostnad

  • Du beställer nybyggnadskartan via e-tjänsten Nybyggnadskarta, ansökan.
  • Observera att en nybyggnadskarta gäller för en fastighet.
  • Nybyggnadskartan levereras vanligtvis i filformat pdf och dwg, med koordinatsystem Sweref 99 13 30 och höjdsystem RH2000.
  • Kostnad enligt taxa.

Tomtkartan

Via tjänsten Tomtkartan kan du hämta hem ett utdrag från kommunens baskarta. Kartan kan användas för olika syften men observera att informationen har varierande kvalitet.

Utdrag från baskartan

Kommunen samlar in, lagrar och uppdaterar förändringar i den fysiska miljön i kommunens baskarta. Baskartan innehåller information om byggnader, höjder, vägar med mera. Informationen är av varierande kvalitet, vissa objekt är karterade från flygfoton medan andra objekt är inmätta med den senaste mättekniken.

Kommunens baskarta kan användas som underlag vid tillfällen då redovisningen inte behöver vara säkerställd med hög kvalitet.

Beställning, leverans och pris

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 04 juli 2024

Kontakt

GIS-ingenjörAlice Thorén0501-75 61 37alice.thoren@mariestad.se
GIS-ingenjörIda Karlsson0501-75 61 35karta@mariestad.se